Obračun zarada

Traži ponudu

Obračun zarada je vrlo osetljiva i zahtevna finansijska oblast, zbog čega predstavlja veliki izazov mnogim poslodavcima. Mi kao računovodstvena agencija, koja obračunava zarade za preko 5000 zaposlenih, to jako dobro razumemo.

Zato našim klijentima osim računovodstvenih usluga i usluga poreskog i poslovnog savetovanja, nudimo i uslugu obračuna zarada.

Imamo znanje i 15 godina dugo iskustvo u ovoj oblasti. Naši eksperti na dnevnom nivou prate promene zakona i propisa, imaju pristupe stručnim poreskim literaturama i saradnju sa kompetentnim poreskim savetnicima.

Naša saradnja počinje dogovorom da se uz fiksnu mesečnu naknadu i bez skrivenih troškova, svako bavi svojim poslom. Mi se fokusiramo na obračun vaših zarada, a vi se fokusirajte na razvoj svog biznisa.

Zašto se isplati angažovati eksternu agenciju?

*Optimizacija troškova
Eksperti koji imaju znanje i iskustvo, efikasnije će se baviti vašim zaradama, odmorima ili bolovanjima zaposlenih. Osim toga, za većinu firmi je isplativije da plate mesečnu fakturu za obračun zarada, nego poreze i doprinose za zaposlenog na ovoj funkciji.

*Zagarantovana diskrecija
Kada obračun zarada vaše firme radi eksterna agencija, poverljivost podataka je veća. Vi birate ko će imati uvid u ova finansijska dokumenta. Na taj način, šansa da se ove poverljive informacije prošire među zaposlenima, postaje minimalna.

*Optimizacija vremena
Vaša administracija neće morati da troši vreme na praćenje zakona i propisa, kako bi ostala u toku sa zahtevima koje mora da ispuni pri obračunu zarada. Svoje zaposlene zato, možete preusmeriti na one zadatke i poslove koji će doneti veći profit vašoj kompaniji.

Šta dobijate od saradnje sa Vizijom?

Vi kao vlasnik srednjeg preduzeća znate da ste obveznik revizorske kontrole, a mi kao računovođe znamo da eksterna revizija ni za jednu kompaniju nije prijatan proces kroz koji treba da prođe.

Naši klijenti kažu da „Vizija“ nije samo njihov eksterni zaposleni, čiji se posao završava na vođenju poslovnih knjiga, već njihov najbolji prijatelj kad do revizije dođe. 

Zato mi svaku poslovnu saradnju temeljimo na poverenju i podršci i svoje usluge prilagođavamo kako bismo  vam pomogli da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Na sebe smo preuzeli obavezu da vas na vreme obaveštavamo o svim obavezama koje imate prema državi i da vas savetujemo, ukoliko vi to želite, kako da zaradite više.

Šta dobijate

  • Obračune za sva fizička lica
  • Evidenciju zaposlenih
  • Prijave i odjave zaposlenih
  • Obračun zarada
  • Evidenciju i obračun bolovanja; refundacija
  • Prijava godišnjeg poreza na dohodak građana i sve druge vrste poreskih prijava

Kalkulator

Klikom na dugme kalkulator, možete obračunati svoje zarade ili isprobati onaj kalkulator koji će vam biti koristan za donošenje poslovnih odluka.

Kalkulator