Blog

Kako voditi KPO knjigu?

KPO knjiga je poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezivanih obveznika. Kao preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod, prema rešenju Poreske uprave, niste dužni da ...

Više o tome

Paušalno oporezivanje preduzetnika

Zakonom o porezu na dohodak građana su uvedene četiri kategorije preduzetnika: 1.Preduzetnik 2.Preduzetnik poljoprivrednik 3.Preduzetnik drugo lice 4.Preduzetnik paušalac Mi ćemo se u ovom ...

Više o tome

Test samostalnosti preduzetnika

Test samostalnosti preduzetnika jeste test koji se sastoji od 9 kriterijuma kojima se utvrđuje da li je oporezivani preduzetnik ili paušalni preduzetnik, zavistan ili samostalan u radu u odnosu na ...

Više o tome

Ko može izuzeti 80% kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice?

Zakonom o porezu na dobit  iz 2019. godine je uveden poreski podsticaj koji podrazumeva izuzimanje 80% kvalifikovanog prihoda iz osnovice za porez na dobit. Ovaj podsticaj je uveden kako bi ...

Više o tome

Poslodavci do 22. septembra se možete prijaviti za učešće u programu ,,Moja prva plata“

Opšti uslovi programa - ,,Moja prva plata" Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javni poziv za program ,,Moja prva plata“, na kojem mogu učestvovati poslodavci i nezaposlene osobe ...

Više o tome

Oporezivanje doo-a i ogranka stranog pravnog lica

DOO ili ogranak stranog pravnog lica? Pre nego što objasnimo razlike u poreskom tretmanu između doo-a i ogranka stranog pravnog lica, neophodno je definisati ova dva pojma: *DOO - Društvo s ...

Više o tome

Podnesite prijavu za eko taksu u 5 koraka

Rok za podnošenje prijave za eko taksu je 31.07. za svaku godinu za koju se podnosi prijava. Prijavu možete podneti na dva načina: 1.Elektronski, posredstvom portala LPA 2.Popunjavanjem OBRASCA ...

Više o tome

Kazna do 100.000 RSD za poreske obveznike

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit, sva pravna i fizička lica su u obavezi da do 15. u mesecu plate porez na dobit. Prema pomenutom zakonu, ukoliko obveznici ne izmire svoju zakonom propisanu ...

Više o tome

Kako se određuje visina eko takse

Ukoliko ste i vi preduzetnik, pravno lice, udruženje ili član neke druge nedobitne organizacije, od 2019. godine ste u obavezi da platite eko taksu.  Novčana naknada koju kao obveznik plaćanja ...

Više o tome

Ko je u obavezi da preda prijavu za eko taksu?

Eko taksa je naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, koju su od 2019. godine obavezni da plate svi preduzetnici, pravna lica, udruženja i druge nedobitne organizacije.  Iznosi koje ...

Više o tome

Ovako će privatne firme od 1. jula čuvati i primati e-fakture

Sprovođenje Zakona o izdavanju elektronskih faktura, kada je poslovanje između privatnih firmi i javnog sektora u pitanju, počelo je 1. maja 2022. godine, a od 1. jula privatne firme obveznice ...

Više o tome

Dopuna pravilnika o PDV-u reguliše elektronske fakture

Ministarstvo fininasija donelo je još jednu dopunu pravilnika o porezu na dodatu vrednosti. Ova dopuna pravlnika o PDV-u, koja je na snagu stupila 21. Maja 2022. godine, odnosi se na - ...

Više o tome
1 2 21