Dopunski rad

Ukoliko je lice osigurano po drugom osnovu
Unesite željenu neto zaradu:
Bruto:
Normirani troškovi:
Oporezivo:
Porez:
PIO: