Paušalno oporezivanje preduzetnika

Zakonom o porezu na dohodak građana su uvedene četiri kategorije preduzetnika:

1.Preduzetnik
2.Preduzetnik poljoprivrednik
3.Preduzetnik drugo lice
4.Preduzetnik paušalac

Mi ćemo se u ovom blog postu baviti preduzetnikom paušalcem i objasnićemo vam kako izgleda paušalno oporezivanje preduzetnika. 

Najčešće pitanje paušalnog preduzetnika je kako će on sada biti oporezivan i koje su njegove obaveze prema državi.  I pre nego što odgovorimo na ova pitanja, hajde da definišemo sam pojam paušalac.

Paušalci su samostalni preduzetnici koji su odlučili da ne žele ili nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige, zbog čega prema Zakonu o porezu na dohodak građana, porez i socijalne doprinose plaćaju na paušalno utvrđen prihod.

U našoj državi najčešći oblici organizovanja delatnosti jestu – d.o.o.-a i paušal.

Šta je paušalno oporezivanje?

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanje u kojem se na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana, reguliše porez na prihod koji će biti fiksan.

Dakle, Poreska uprava određuje iznos poreza i doprinosa koje preduzetnik treba da plati bez obzira na njegove stvarne prihode i rashode i rešenje sa iznosom dostavlja preduzetniku.

Pravo na ovaj vid oporezivanja imaju preduzetnici koji ostvaraju godišnji promet do 6.000.000,00 dinara kao i novosnovani preduzetnici koji planiraju godišnji promet manji od 6.000.000,00 dinara.

Važno je napomenuti i da se jedan deo preduzetnika ne može oprediliti za ovakav vid oporezivanja. Kako je predviđeno gore pomenutim Zakonom, delatnosti za koje nije predviđena takva mogućnost su: trgovine, restorani, reklamiranje, istraživanje tržišta, itd.

Kako se i do kada podnosi zahtev za paušalno oporezivanje preduzetnika?

Kada je reč o podnošenju prijave za paušalno oporezivanje, kako je predviđeno Zakonom o porezu na dohodak građana, prijavu možete podneti nadležnom poreskom organu do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu.

Od 2020. godine uvedena je i jedna izmena kada je reč o prijavi za paušalno oporezivanje, te je u skladu sa ovom promenom podnošenje prijave moguće izvršiti samo elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Preduzetnici koji su napustili sistem PDV-a, mogu u roku od 15 dana od dana prijema akta o brisanju iz evidencije PDV-a podneti zahtev za paušalno oporezivanje, takođe elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Da li paušalac vodi poslovne knjige?

Vizija Računovodstvo Beograd

Kako Ivana Rrnjak, računovođa Vizije kaže, najveća prednost paušalnog oporezivanja jeste u tome što paušalci nemaju obavezu vođenja poslovnih knjiga.

,,Dakle, pored obaveze da plati porez na prihod i socijalni doprinos – na jednoj uplatnici, paušalac je još samo u obavezi da izda račun za svaku prodatu robu ili pruženu uslugu. Ovaj promet on zavodi u Knjizi ostvarenog prometa (KPO),“ objašnjava Ivana.

Rnjak je istakla i da je osim pitanja o oporezivanju, najčešće pitanje u Viziji i koliko novca paušalci smeju da podižu.

,,Dnevni limit, kada je reč o podizanju gotovine sa računa je 150 000 RSD. Dakle, paušalci dnevno mogu podići preko 100 000 dinara i to bez pravdanja računa, što je verujem više nego dovoljan dnevni limit,“ zaključuje Ivana.

 

Poreska uprava je na svom sajtu objavila kalkulator paušalnog poreza i  doprinosa gde možete izračunati procenjeni iznos paušalnog poreza.

https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html